Περιγραφή:

Υψος = 17 εκ.

Δυνατότητα χάραξης του δικού σας κειμένου, λογότυπου, αφιέρωσης. 

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν