Περιγραφή:

Μέγεθος:

10-12Α = 36cm

10-12B = 32 cm

10-12C = 29 cm

10-12D = 23 cm

10-12E = 21 cm

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν