Περιγραφή:

10-16A = 50 cm

10-16B = 47.5 cm

10-16C = 45.5 cm

10-16D = 43 cm

10-16E = 41 cm

10-16F = 39 cm 

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν