Περιγραφή:

10-17A = 50,5 cm

10-17B = 48.5 cm

10-17C = 45 cm

10-17D = 42 cm

10-17E = 38 cm

10-17F = 36 cm 

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν