Περιγραφή:

10-18A = 46 cm

10-18B = 42,5 cm

10-18C = 38 cm

10-18D = 33,5 cm

 

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν