Περιγραφή:

10-20A = 41 cm

10-20B = 35,5 cm

10-20C = 32 cm

10-20D = 27 cm

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν