Περιγραφή:

Κύπελλο 09-07Α = 28εκ

Κύπελλο 09-07Β = 22εκ

Κύπελλο 09-07C = 17εκ

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν