Περιγραφή:

Κύπελλα 10-21A = 49εκ

Κύπελλα 10-21Β = 42εκ

Κύπελλα 10-21C = 38εκ

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν