Περιγραφή:

Μπρούντζινο αγάλματίδιο,

από το Ναό της Θεάς Αθηνάς στο Βουνί.

Κλασσική Περίοδος 475-400 π. Χ.

Κυπριακό Μουσείο, Λευκώσια

 

Ύψος: 12 cm

Βάρος: 1300 gr

Ρωτήστε για αυτό το προϊόν